10-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Print

Share this post

Submit 10-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ in Delicious Submit 10-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ in Digg Submit 10-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ in FaceBook Submit 10-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ in Google Bookmarks Submit 10-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ in Stumbleupon Submit 10-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ in Technorati Submit 10-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ in Twitter
 

10-2121 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

1. Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ CPV 33696200-7 με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού προϋπολογισμού   63.000,00€ χωρίς ΦΠΑ( συστημικός αριθμός α/α 105920 )

2.Αντιδραστήρια & Σκιαγραφικές ουσίες CPV 33696000-5 με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού προϋπολογισμού   84.510,00€ χωρίς ΦΠΑ .   ( συστημικός αριθμός α/α 105922)

3. Αντιδραστήρια ουρολογίας CPV 33696700-2 με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. προϋπολογισμού   11.612,90€ χωρίς ΦΠΑ ( συστημικός αριθμό α/α 105924 )

4. Ισοτοπικά αντιδραστήρια CPV 33696400-9 με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. προϋπολογισμού   83.230,00€ χωρίς ΦΠΑ ( συστημικός αριθμός α/α 105925)

5. Αντιδραστήρια εργαστηρίων & Καλλιέργειες Μικροβιολογικού CPV 33698100-0 με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. προϋπολογισμού 57.640,50€ χωρίς ΦΠΑ ( συστημικός αριθμός α/α 105926 )